NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA UDT – 6 KWIETNIA

Zapraszamy na szkolenia mające na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie kursantów do uzyskania kwalifikacji operatora:

  • WÓZKI: wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych (II WJO), wózki jezdniowe podnośnikowe w tym specjalizowane (I WJO)
  • ŻURAWIE: samojezdne i przenośne – HDS (II Ż); wieżowe (IŻ)
  • SUWNICE: suwnice sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne i warsztatowe (II S); suwnice sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne i warsztatowe (I S)
  • PODESTY: wolnobieżne i samojezdne (I P)

Szkolenie kończy Egzamin Państwowy przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu potwierdza Państwowe Zaświadczenie Kwalifikacyjne.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 509 448 337 lub mailem: sos@tisbud.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do celów organizacyjnych szkolenia, prowadzenia dokumentacji szkoleniowej, wystawienia zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu, dla potrzeb niezbędnych do działalności marketingowej  (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. ) oraz na przesyłanie drogą elektroniczną informacji o szkoleniach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *