KURS NA ELEKTROENERGETYCZNY SEP

Szkolenie Elektroenergetyczny SEP przygotowuje uczestnika kursu do nabycia uprawnień do wykonywania zawodu Elektryka. Kurs uprawnia do do eksploatacji lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV i więcej. W przypadku pozytywnego zaliczenia egzaminu, kursant otrzymuje upoważnienie do wykonywania zawodu w formie świadectwa kwalifikacji.

Zapisz się na szkolenie SEP i zwiększ swoje szanse na rynku pracy! Dzięki uprawnieniom SEP podniesiesz swoje kwalifikacje na rynku pracy. Zacznij już teraz!

KURSY OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

1. W ZAKRESIE EKSPLOATACJI:

-ogólnopojęte zasady gospodarki energetycznej,
-wykonywanie prac montażowych i kontrolno-pomiarowych,
-eksploatacja oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
-jak postępować w przypadku awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia
-zasady BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
-zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,

2. W ZAKRESIE DOZORU:

-dostarczania paliw i energii oraz dysponowania mocą,
-zasady programowania pracy sieci, instalacji i urządzeń,
-przepisy w eksploatacji, prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz
-stosowanie instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń,
-zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
-zasady wykonywania pomiarów eksploatacyjnych
-przepisy dotyczące budowy sieci, urządzeń i instalacji,
-przepisy w zakresie BHP i bezpieczeństwa pożarowego,
-przyłączanie urządzeń do sieci
-postępowanie w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa,

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

-wykształcenie co najmniej podstawowe,
-ukończony 18 rok życia,
-brak przeciwwskazań medycznych do wykonywania zawodu elektryka stwierdzone zaświadczeniem lekarskim

Uprawnienia Elektryczne SEP zwiększą Twoją szansę na wyższe zarobki i zmianę pracy! Wykorzystaj szansę już dziś i zapisz się na szkolenie w naszym ośrodku! Jeśli masz jakiekolwiek pytania wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń do nas!

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!

Kurs kończy się zaświadczeniem wydanym na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U.z 2014 r. poz.622

Zapisz się już dziś i otrzymaj specjalny upominek!

TISBUD CENTURM SZKOLEŃ OPERATORÓW I SPAWACZY TO IDEALNY WYBÓR DLA CIEBIE!

Nazwa szkolenia:

Imię i Nazwisko

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

Wiadomość/Zapytanie: