KURSY I UPRAWNIENIA UDT

W ramach współpracy zapewniamy organizację i przeprowadzanie szkolenia przygotowującego uczestników do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

 • Nasze kursy odbywają się w bardzo intensywnej formule.
 • Dostosowujemy godziny zajęć specjalnie do dyspozycyjności kursantów.
 • Każdy uczestnik otrzymuje autorskie materiały szkoleniowe, opracowane zgodnie z aktualnymi normami i przepisami.
 • Wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne prowadzą trenerzy z pasją oraz wieloletnim doświadczeniem w uczeniu ludzi dorosłych.
 • Szkolimy na własnym sprzęcie.
 • Zarówno zajęcia jak i egzamin odbywają się na terenie naszego ośrodka w Nowym Sączu.

Jesteśmy otwarci na zorganizowanie szkolenia w miejscu wskazanym przez klienta. Aby zapisać się na kurs zapraszamy do naszej siedziby w Nowym Sączu lub prosimy uzupełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać skanem na adres: sos@tisbud.pl

01.

OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH

Zdobądź uprawnienia na wózki jezdniowe podnośnikowe w jednej z 2 kategorii.

 • I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
 • II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem 

Zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu operatora.

Zobacz więcej

02.

OPERATOR ŻURAWI

Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji obsługi żurawi.

 • Żurawie stacjonarne
 • Żurawie przewoźne i przenośne (HDS)
 • Żurawie samojezdne
 • Żurawie wieżowe i szybkomontujące 

Zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu operatora.

Zobacz więcej

03.

ŻURAWIE PRZEWOŹNE I PRZENOŚNE HDS

HDS (hydrauliczny dźwig samochodowy) – rodzaj dźwigu montowanego na samochodach dostawczych lub ciężarowych. HDS nazywany też żurawiem przeładunkowym, umożliwia samodzielne rozładowanie oraz załadowanie, posiada nośność najczęściej kilku ton.

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać uprawnienia operatora żurawi HDS. Program zakłada opanowanie przez kursanta wiedzy teoretycznej i praktycznej która jest niezbędna do wykonywania pracy operatora urządzenia danego typu.

04.

OPERATOR SUWNIC

Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji obsługi suwnic:

 • I S – Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
 • II S – Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Zdobądź państwowe uprawnienia do wykonywania zawodu operatora.

05.

OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH

Podesty ruchome – zaliczane do urządzeń dźwignicowych, nazywane też żwyżkami. Znajdują swoje zastosowanie do podnoszenia ładunków na określoną wysokość.

Podesty dzielą się na :

 • podesty ruchome stacjonarne
 • podesty ruchome przejezdne

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez właściwą jednostkę dozoru technicznego.

06.

KONSERWATOR WÓZKÓW

I WJK

wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia i podaniem rodzaju wózka specjalizowanego.

II WJK

podnośnikowe wózki jezdniowe posiadające mechaniczny napęd podnoszenia. Kategoria z wyłączeniem specjalizowanych wózków. Szkolenie realizowane jest w formie kursów teoretycznych, następnie kończy się egzaminem państwowym przed komisją nadzoru UDT. Po ukończeniu kursu oraz pozytywnym zaliczeniu egzaminu, kursant otrzymuje zaświadczenie upoważniające do konserwacji danego typu wózka widłowego. Zaświadczenie ważne jest na terenie całej Unii Europejskiej.