MASZYNY DO PRODUKCJI, SORTOWANIA I USZLACHETNIANIA KRUSZYW – KRUSZARKI

Szkolenie operatora Kruszarki umożliwia nabycie umiejętności obsługi maszyn do produkcji, sortowania oraz uszlachetniania kruszyw.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw.

Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymują zaświadczenie, wydane na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U.z 2014 r. poz.622).

Zakres kursu:

wydajność do 100 t/h w zakresie III klasy uprawnień
wszystkie typy w zakresie I klasy uprawnień potwierdzonych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego.

Zdobądź uprawnienia Operatora Maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw. Zwiększ swoje szanse na rynku pracy i zacznij więcej zarabiać!

Warunki uczestnictwa w kursie:

Dla III klasy uprawnień:

-ukończone 18 lat,
-wykształcenie co najmniej podstawowe,
-aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw.

Dla II klasy uprawnień:

-ukończone 18 lat,
-wykształcenie co najmniej podstawowe,
-aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw,
posiadanie uprawnień operatora maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw w zakresie klasy III przez co najmniej jeden rok.

CZY WIESZ, ŻE:

Kruszarka Lokotrack LT200 – jest największą kruszarką na świecie, ogromna, bo ważąca 400 ton. Kruszarka Lokotrack potrafi przerobić aż 2500 ton miedzi na godzinę!

Zapisz się już dziś i otrzymaj specjalny upominek!

TISBUD CENTURM SZKOLEŃ OPERATORÓW I SPAWACZY TO IDEALNY WYBÓR DLA CIEBIE!

Nazwa szkolenia:

Imię i Nazwisko

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

Wiadomość/Zapytanie: