KURS ŻURAWIA

KURS NA OPERATORA DŹWIGU NOWY SĄCZ

Żuraw inaczej dźwig. Jest urządzeniem dźwignicowym pracującym w określonym obszarze. Jego pole manewru ograniczone jest poprzez promień podstawy (wysięg) oraz maksymalną wysokość podnoszenia. Żurawie produkowane są w różnych rozmiarach od zasięgu kilku metrów do ponad stu.

Żuraw składa się z dwóch podstawowych elementów, którymi jest kolumna i wysięgnik. Często sama kolumna jest zredukowana do samej podstawy, na której zamontowany jest wysięgnik. Po drugiej stronie znajduje się cięgnik. Dźwigi posiadające taką konstrukcję to żurawie: portowe, stoczniowe, samobieżne, warsztatowe, stoczniowe i pływające.

01.

JAKIE SĄ RODZAJE ŻURAWI?

Żurawie dzielą się ze względu na swoją budowę mobilną. Do tego grona zaliczane są dźwigi: przewoźne, samochodowe, przenośne, stacjonarne i samojezdne.

Szkolenie przygotowane jest w celu praktycznego oraz teoretycznego przygotowania kursantów do obsługi Żurawia.

02.

RODZAJE UPRAWNIEŃ NA ŻURAWIA

KATEGORIA II Ż – ŻURAWIE

  • stacjonarne
  • samojezdne
  • przenośne
  • przewoźne (tzw. HDS).

KATEGORIA I Ż – ŻURAWIE

  • wieżowe oraz szybkomontujące
  • szynowe – możliwe ograniczenia w przypadku innych rodzajów urządzeń (stoczniowe lub inne), ograniczenie udźwigu.
  • ograniczenia ze względu na typ (budowlane lub inne), rodzaje urządzeń, ograniczenie udźwigu.

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez właściwą
jednostkę dozoru technicznego.