KURS NA PALOWNICE

CEL KURSU:

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników szkolenia do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora palownic w zakresie II klasy uprawnień potwierdzonych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego.

UPRAWNIENIA:

Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do wykonywania zawodu operatora palownic – wszystkie kl. II  (świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych).

MIEJSCE KURSU:

Szkolenie teoretyczne, praktyczne oraz egzamin odbywają się w naszej siedzibie.

WARUNKI PRZYJĘCIA:

-wykształcenie podstawowe
-badanie lekarskie
-ukończone 18 lat

W celu przystąpienia do egzaminu należy złożyć wniosek o jego przeprowadzenie wraz z orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora palownic.

Wykorzystaj swoje możliwości i zdobądź uprawnienia na palownice. Zwiększ swoje szanse na rynku pracy!

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!

Kurs operatora maszyn do robót ziemnych realizowany jest według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Zapisz się już dziś i zdobądź uprawnienia!

TISBUD CENTURM SZKOLEŃ OPERATORÓW I SPAWACZY TO IDEALNY WYBÓR DLA CIEBIE!

Nazwa szkolenia:

Imię i Nazwisko

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

Wiadomość/Zapytanie: