URZĄDZENIA WIBRACYJNE DO POGRĄŻANIA I WYRYWANIA

CEL KURSU:

Celem powyższego kursu jest przygotowanie uczestnika do odbycia egzaminu przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS) w zawodzie operatora urządzeń wibracyjnych do pogrążania i wyrywania potwierdzonych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego.

Wykorzystaj swoje możliwości i zdobądź nowe uprawnienia na Urządzeń wibracyjnych do pogrążania i wyrywania z wyłączeniem narzędzi ręcznych! Tisbud Ośrodek Szkolenia Operatorów i Spawaczy posiada wysoką zdawalność egzaminów i pozytywne referencje uczestników. Nie zwlekaj i zapisz się już teraz!

UPRAWNIENIA:

Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do wykonywania zawodu operatora urządzeń wibracyjnych do pogrążania i wyrywania (świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych).

MIEJSCE KURSU:

Szkolenie teoretyczne, praktyczne oraz egzamin odbywają się w naszej siedzibie.

WARUNKI PRZYJĘCIA:

-wykształcenie minimum podstawowe
-zaświadczenie lekarskie upoważniające do wykonywania zawodu
-ukończenie 18 lat

W celu przystąpienia do egzaminu należy złożyć wniosek o jego przeprowadzenie wraz z orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora urządzeń wibracyjnych do pogrążania i wyrywania.

ZAPISY:

W celu przystąpienia do egzaminu należy złożyć wniosek o jego przeprowadzenie wraz z orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora urządzeń wibracyjnych do pogrążania i wyrywania. Podnieś swoje kwalifikacje i zacznij zarabiać więcej! Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza lub bezpośrednio na podany numer telefoniczny Ośrodka szkolenia.

Podstawę do realizacji kursu operatora maszyn do robót ziemnych stanowi Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

TISBUD CENTURM SZKOLEŃ OPERATORÓW I SPAWACZY TO IDEALNY WYBÓR DLA CIEBIE!

Zapisz się już dziś zdobądź uprawnienia!

Nazwa szkolenia:

Imię i Nazwisko

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

Wiadomość/Zapytanie: